MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

An Autonomous society working under Directorate of Industries Government of Maharashtra

MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT , HINGANA, NAGPUR


Training Programme On Mushroom Production & mushroom products

Rs. 2360.00 Only

Included GST


From : 01/10/2022 To 05/10/2022
District : HINGANA, NAGPUR
दि.01/10/2022 ते 05/10/2022 मशरुम उत्पादन उद्योगास असलेला वाव. मशरुम उत्पादन प्रक्रिया. मशरुम पासून विविध उत्पादने तयार करने. पॅकेजिंग, लेबलिंग तसेच मशरुम उत्पादनाचे ब्रांडिंग. अन्न सुरक्षा आणि मानके. उद्योजकिय व्यक्तिमत्व विकास. उद्योग उभारणीतिल विविध टप्पे. बाजारपेठ पाहणी. विक्री कला व उद्योग व्यवस्थापण. प्रकल्प अहवाल तयार करने. कर्जविषयक योजनांची माहिती इ. ऑनलाइन कर्ज प्रकरण इत्यादी. सम्पूर्ण माहिती करीता संपर्क , प्रोग्राम समन्यवक , रौशनी नंदेश्वर मो.८७८८९०३४१६ Training Programme On Mushroom Production & mushroom products

Copyright © All Rights Reserved by MCED